Amazing Sri Lanka

19 – 23 ตุลาคม / 10 – 14 พฤศจิกายน / 2 – 6 ธันวาคม / 30 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561

ราคาเริ่มต้นต่อท่าน27,500 บาท

Amazing Sri Lanka

31 ธ.ค. 2560 – 4 ม.ค. 2561

ราคาเริ่มต้นต่อท่าน35,900 บาท

เซี่ยงไฮ้-หังโจว-อู๋ซิ-โจวจวง 5วัน 4คืน

ปีใหม่ 2018

ราคาเริ่มต้นต่อท่าน29,900 บาท

ทัวร์กุ้ยหลิน 5วัน 4คืน

ปีใหม่ 2018

ราคาเริ่มต้นต่อท่าน27,900 บาท

ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง

ปีใหม่ 2018

ราคาเริ่มต้นต่อท่าน29,900 บาท

ทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย

ปีใหม่ 2018

ราคาเริ่มต้นต่อท่าน28,900 บาท

ทัวร์ซัวเถา 5 วัน 4 คืน (เยี่ยมญาติ 1 วัน)

ปีใหม่ 2018

ราคาเริ่มต้นต่อท่าน28,900 บาท

ทัวร์ปักกิ่ง 5 วัน 4 คืน

ปีใหม่ 2018

ราคาเริ่มต้นต่อท่าน28,900 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ทาคายาม่า โอซาก้า

เมษายน 8-12 / 15-19 / 17-21

ราคาเริ่มต้นต่อท่าน34,999 บาท