Other Tour >> แคนาดา แวนคูเวอร์ โตรอนโต้ 10 วัน 7 คืน

โปรแกรมทัวร์ แคนาดา แวนคูเวอร์ โตรอนโต้ 10 วัน 7 คืน
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
กำหนดการ 11 - 20 ต.ค. / 8 - 17 พ.ย. 62
สายการบิน
ดาวโหลด
ราคา 91,500*
Hilight Tour

เยือนประเทศแคนาดา แวนคูเวอร์-โตรอนโต้ 10 วัน 7 คืน

- เที่ยวชมสวนไม้ดอกอันดับหนึ่งของโลก "บุทชาร์ต"
- ชม ย่านแกสทาวน์ (Gass Town)
- อุทยานแห่งชาติบามฬ์ ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกและมีชื่อเสียงมากที่สุดของแคนาดา
- นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ ยอดเขาซัลเฟอร์
- ทะเลสาบหลุยส์ เป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียงของรัฐอัลเบอร์ต้า
- ลานน้ำแข็ง โคลัมเบีย ไอซ์ฟิลด์
- น้ำตกไนแองการ่า (Niagara Falls)
- ขึ้นชม หอคอยซีเอ็น (CN Town)

เดินทาง 11 - 20 ต.ค. 62
ราคาเริ่มต้น 105,999* บาท

เดินทาง 8 - 17 พ.ย. 62
ราคาเริ่มต้น 91,500* บาท

* ราคาไม่รวมค่าวีซ่าและค่าทิป