Other Tour >> COSTA FORTUNA CRUISE

โปรแกรมทัวร์ COSTA FORTUNA CRUISE
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
กำหนดการ 11 – 14 พ.ย. 2561
สายการบิน
ดาวโหลด
ราคา 15,999 บาท
Hilight Tour

รวมรถรับส่ง-ไปท่าเรือแหลมฉบัง..ที่นั่งจำนวนจำกัด... จองก่อน...มีสิทธิ์ก่อน
• รวมตั๋วเครื่องบิน สิงคโปร์-กรุงเทพ 1 เที่ยว
• รวมทัวร์สิงคโปร์ 1 วันเต็ม
• มีหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดทั้งการเดินทาง

กำหนดการ 11 – 14 พ.ย. 2561