Chaina Tour >> ทัวร์ปักกิ่ง 5 วัน 4 คืน

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ปักกิ่ง 5 วัน 4 คืน
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
กำหนดการ ปีใหม่ 2018
สายการบิน
ดาวโหลด
ราคา 28,900 บาท
Hilight Tour

ทัวร์ปักกิ่ง 5 วัน 4 คืน เที่ยว จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง故宫–  พระราชวังฤดูร้อน (อวี้เหอหยวน) 頤和園– ซื่อเม่าทียนเจีย “ The Place “  กำแพงเมืองจีน –TELIHUA ART 3D GALLERY – ถนนคนเดิน “หวังฝูจิ่ง” 万里长城 หอฟ้าเทียนถาน  天壇– ถ่ายรูปสนามกีฬารังนก (ผ่านชม ) –ตลาดรัสเซีย