Chaina Tour >> ทัวร์ซัวเถา 5 วัน 4 คืน (เยี่ยมญาติ 1 วัน)

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ซัวเถา 5 วัน 4 คืน (เยี่ยมญาติ 1 วัน)
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
กำหนดการ ปีใหม่ 2018
สายการบิน
ดาวโหลด
ราคา 28,900 บาท
Hilight Tour

ทัวร์ซัวเถา พาเที่ยวชมเฮียงบู่ซัว “ เจ้าพ่อเสือ “  เทพเจ้าไต่ฮงกง-ศาลเจ้าแปะฮวยเจียม- ผ่านชมเขตเก่าซัวเถา เกาะมาสือ (เจ้าแม่ทับทิม)-วัดไคง้วน – แชเล่งเอี้ยง (ศาลเจ้าปู่มังกรเขียว) สุสานพระเจ้าตากสินมหาราช