Chaina Tour >> ทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
กำหนดการ ปีใหม่ 2018
สายการบิน
ดาวโหลด
ราคา 28,900 บาท
Hilight Tour

ภูเขาเทียนเหมินซาน –เทียนเหมินต้ง –โรงเรียนสอนเขียนภาพวาด –โชว์จิ้งจอกขาว -ร้านยางพารา -ภาพเขียน 10 ลี้ (รวมรถรางไฟฟ้า) – ลำธารแส้ม้าทอง – (จินเปียนซี) – สะพานแก้วแกรนแคนยอน (สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก) – ร้านใบชา - เขาเทียนจื่อซาน (ลิฟท์แก้วไป่หลง) – สะพานเทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว – ถนนซีปู้เจีย – โชว์หนังตะลุง – ร้านหยก