Chaina Tour >> ทัวร์กุ้ยหลิน 5วัน 4คืน

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์กุ้ยหลิน 5วัน 4คืน
ระยะเวลา 5วัน 4คืน
กำหนดการ ปีใหม่ 2018
สายการบิน
ดาวโหลด
ราคา 27,900 บาท
Hilight Tour

กุ้ยหลิน – ลี่ผู่ – ล่องเรืออ่าวลี่เจียงวาน – ถ้ำเทียนกง –หยางซั่ว -ถนนคนเดิน -  ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง -กระเช้าเหยาซาน – สวนหยูซาน – ( ชมภายนอก) เจดีย์เงิน  เจดีย์ทอง - ชมโชว์เก๋อเซียนหลิวซานเจี่ย -สวนซวนซาน –ถ้ำเขาทะลุ – สวนหลิวซานเจีย – เจ้าแม่กวนอิม