Chaina Tour >> เซี่ยงไฮ้-หังโจว-อู๋ซิ-โจวจวง 5วัน 4คืน

โปรแกรมทัวร์ เซี่ยงไฮ้-หังโจว-อู๋ซิ-โจวจวง 5วัน 4คืน
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
กำหนดการ ปีใหม่ 2018
สายการบิน
ดาวโหลด
ราคา 29,900 บาท
Hilight Tour

-  เซี่ยงไฮ้ ชมหอไข่มุก/ สัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้ / หาดว่ายทาน             
-  นั่งรถไฟแม่เหล็ก ความเร็วที่สุดในโลก 
-  หังโจว  ล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามและวิจิตรตระการตาของ       
    ทะเลสาบซีหู / วัดพระจี้กง (วัดจิ้งฉือ ) / เมืองจำลองซ่ง + โชว์ซ่ง
-  อู๋ซิ / วัดพระใหญ่หลิงซาน + รถราง + ศาลาฝานกง
-  ซูโจว / รังนกซูโจว + TIME SQUARE + LED
    เมืองโบราณโจวจวง + ล่องเรือเมืองเวนิสอันดับหนึ่งของจีน
-  เซี่ยงไฮ้ / วัดหลงหัว / ตลาดเฉิงหวงเมี่ยว / รถไฟแม่เหล็ก
-  กายกรรม ERA INTERSECTION TIME อันดับ 1 ของเซี่ยงไฮ้