Other Tour >> Amazing Sri Lanka

โปรแกรมทัวร์ Amazing Sri Lanka
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
กำหนดการ 31 ธ.ค. 2560 – 4 ม.ค. 2561
สายการบิน
ดาวโหลด
ราคา 35,900 บาท
Hilight Tour

- โคลอมโบ – แคนดี้ – วัดพระเขี้ยวแก้ว - สวนสมุนไพร – วัดถ้ำดัมบูลลา –  เมืองโปโลนนารุวะ – พระราชวังโบราณ – วิหารวฏะทาเค – มูนสโตน – พระพุทธรูป 4 องค์ที่คัลวิหาร - สิกิริยา – ภูเขาสิงโต – อนุราชปุระ – ต้นพระศรีมหาโพธิ์ – โลหะปราสาทแห่งที่ 2 – พระเจดีย์รุวันเวลิ – พระเจดีย์ถูปาราม - วัดอิสรุมุนิยะ - วัดกัลยาณี –  วัดคงคาราม  –  ช้อปปิ้ง