Chaina Tour >> เซี่ยงไฮ้ โผวท้อซัว โจวจวง

โปรแกรมทัวร์ เซี่ยงไฮ้ โผวท้อซัว โจวจวง
ระยะเวลา ุ6 วัน 5 คืน
กำหนดการ 11 - 16 พฤศจิกายน 2560
สายการบิน
ดาวโหลด
ราคา 49,800 บาท
Hilight Tour

เซี่ยงไฮ้ – โจวซาน ( จูเจียเจียน ) - โผวท้อซัว วัดเป่าโถ – วัดฝ่าหวี่ –  เลาะเกียซัว - ทำพิธีสวดมนต์ 
ทำวัตรเช้า และเทกระจาด เมืองโจวซาน – โจวจวง - ล่องเรือแจว  - หาดไว่ทาน – ถนนนานกิง