Chaina Tour >> เซี่ยงไฮ้ – ผู่โถวซาน – หังโจว - เซี่ยงไฮ้ 4 คืน 5 วัน

โปรแกรมทัวร์ เซี่ยงไฮ้ – ผู่โถวซาน – หังโจว - เซี่ยงไฮ้ 4 คืน 5 วัน
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
กำหนดการ ปีใหม่ 2018
สายการบิน
ดาวโหลด
ราคา 35,900 บาท
Hilight Tour

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ – ผู่โถวซาน – หังโจว - เซี่ยงไฮ้ 4 คืน 5 วัน หาดไว่ทาน – ขึ้นหอไข่มุก วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป – วัดป่าไผ่ม่วง -หนานไห่กวนอิม วัดผู่จี้ – วัดฝาอวี่ –หังโจว – ถนนโบราณหอฝ่างเจย์ พระจี้กง – นางพญางูขาว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู วัดหลงหัว