Other Tour >> Amazing Sri Lanka

โปรแกรมทัวร์ Amazing Sri Lanka
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
กำหนดการ 19 – 23 ตุลาคม / 10 – 14 พฤศจิกายน / 2 – 6 ธันวาคม / 30 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561
สายการบิน
ดาวโหลด
ราคา 27,500 บาท
Hilight Tour

ทัวร์ศรีลังกา Amazing Sri Lanka

โคลอมโบ – สิกิริยา – วัดถ้ำดัมบูลลา - ภูเขาสิงห์โต – สวนสมุนไพร – แคนดี้ –  ร้านอัญมณี – โชว์ระบำพื้นเมือง - วัดพระเขี้ยวแก้ว – วัดกัลยาณี – คาลูทาร่า - กอลล์ – วัดพระศรีปรมนันทะ – เขตมรดกโลกเมืองกอลล์ –  โกฏเฏ – โคลอมโบ –  วัดคงคาราม  –  ช้อปปิ้ง