Other Tour >> Amazing Sri Lanka

โปรแกรมทัวร์ Amazing Sri Lanka
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
กำหนดการ 28 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2560
สายการบิน
ดาวโหลด
ราคา 33,900 บาท
Hilight Tour

ทัวร์ศรีลังกา Amazing Sri Lanka

โคลอมโบ – อนุราชปุระ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ – โลหะปราสาทแห่งที่ 2 – พระเจดีย์รุวันเวลิ –
 พระเจดีย์ถูปาราม - วัดอิสรุมุนิยะ – วัดถ้ำดัมบูลล่า สิกิริยา – ภูเขาสิงห์โต – แคนดี้ –  งานแห่พระเขี้ยวแก้ว วัดพระเขี้ยวแก้ว –โคลอมโบ – วัดกัลยาณี – วัดคงคาราม  –  ช้อปปิ้ง – สนามบินโคลัมโบ