Other Tour >> ทัวร์กับ อ.เชียง(ปัณณวิชญ์ พิบูลธนาภิรมย์) ไหว้พระพิฆเนศ ณ อินเดีย

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์กับ อ.เชียง(ปัณณวิชญ์ พิบูลธนาภิรมย์) ไหว้พระพิฆเนศ ณ อินเดีย
ระยะเวลา 6 วัน
กำหนดการ 19 - 24 มกราคม 2561
สายการบิน
ดาวโหลด
ราคา 78,888 บาท
Hilight Tour

ทัวร์อินเดีย 2561 ไหว้พระพระพิฆเนศขอพร ตามแบบฉบับอาจารย์เชียง(ปัณณวิชญ์ พิบูลธนาภิรมย์)

พาทัวร์เมืองมุมไบ หมู่บ้านมาหัส หมู่บ้านปาลี เมืองปูเน่ เมืองสิทธาเทค