Other Tour >> Delight Australia 5D

โปรแกรมทัวร์ Delight Australia 5D
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
กำหนดการ 12 –16 / 13 -17 เมษายน 2560 (สงกรานต์)
สายการบิน
ดาวโหลด
ราคา 61,900 บาท
Hilight Tour

ขอเชิญท่านร่วมเดินทางสู่เมลเบิร์นนำท่านชม รถไฟจักรไอน้ำโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซึ่งแต่เดิมเคยใช้เป็นเส้นทางในการขนถ่ายลำเลียงถ่านหินระหว่างเมือง ชมฝูงนกเพนกวิน ที่เกาะฟิลลิป ขึ้นจากทะเลเป็นกลุ่มผ่านชายหาดตามธรรมชาติเพื่อนำอาหารไปให้ลูกน้อยในรังยามพระอาทิตย์อัสดง ช้อปปิ้งย่านใจกลางเมือง เกรทโอเชี่ยนโร้ดแบบเต็มสาย ชมปรากฏการณ์ธรรมชาติของหิน Twelve Apostles ซึ่งตั้งชื่อตาม 12 นักบุญและวิวท้องทะเลที่สวยงาม นครซิดนีย์ นำท่าน ล่องเรือสำราญ ชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ที่ได้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่จากองค์การยูเนสโก สัญลักษณ์ของเมืองซิดนีย์ เคียงคู่กับสะพานฮาร์เบอร์ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ไชน่า ทาวน์

• เมนูพิเศษ!! กุ้งล๊อบสเตอร์ครึ่งตัว เสิร์ฟพร้อมไวน์รสเยี่ยม