Other Tour >> Capital Australia 5D

โปรแกรมทัวร์ Capital Australia 5D
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
กำหนดการ 12 –16 / 13 -17 เมษายน 2560 (สงกรานต์)
สายการบิน
ดาวโหลด
ราคา 58,900 บาท
Hilight Tour

ขอเชิญท่านร่วมเดินทางสู่ออสเตรเลีย นครซิดนีย์ นำท่าน ล่องเรือสำราญ ชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ที่ได้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่จากองค์การยูเนสโก สัญลักษณ์ของเมืองซิดนีย์เคียงคู่กับสะพานฮาร์เบอร์ หาดบอนได ย่านเดอะแก็ป ม้าหินมิสซิสแม็คคอรี่ อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ชื่นชมทิวทัศน์อันสวยงามบนผืนแผ่นดินกว้างใหญ่ ชมเขาสามอนงค์ (THREE SISTERS) ต้นกำเนิดตำนานความรักอันแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจิ้น กรุงแคนเบอร์ร่าเมืองหลวงของประเทศออสเตรเลีย เมืองหลวงของประเทศออสเตรเลียที่ได้ชื่อว่ามีการจัดผังเมืองได้อย่างมีระเบียบสวยงามจนติดอันดับโลก อนุสรณ์สถานทหารหาญ แห่งออสเตรเลีย ชมสถานทูตนานาประเทศที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ อาคารรัฐสภา (PARLIAMENT HOUSE) ตึกที่มีสถาปัตยกรรมทันสมัยและมีขนาดใหญ่มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศในซีกโลกใต้ มีห้องต่างๆ มากถึง 4,500 ห้อง