Other Tour >> Glacier Explorer Tour 9D

โปรแกรมทัวร์ Glacier Explorer Tour 9D
ระยะเวลา 9 วัน
กำหนดการ 9 – 17 เมษายน 2560 ( สงกรานต์)
สายการบิน
ดาวโหลด
ราคา 125,900 บาท
Hilight Tour

ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ -  เกาะใต้ 9 วัน อ็อคแลนด์ - หอคอยสกาย ทาวเวอร์ - ชมหมู่บ้านชาวฮอบบิท - ดะนีดิน
ชมปราสาทลาร์นัค - ควีนส์ทาวน์  - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พีค
วอลเตอร์พีคฟาร์ม - ล่องเรือชมกลาเซียร์ – ทะเลสาบเทคาโป - ไคร้สท์เชิร์ช

พิเศษ  !!! เมนูกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้