Other Tour >> Fantastic New Zealand

โปรแกรมทัวร์ Fantastic New Zealand
ระยะเวลา 8 วัน
กำหนดการ 9 – 16 เมษายน 2560 ( สงกรานต์)
สายการบิน
ดาวโหลด
ราคา 112,900 บาท
Hilight Tour

อ็อคแลนด์ – โรโตรัว – ชมหมู่บ้านฮ๊อบบิท - ควีนส์ทาวน์ นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พีค - ล่องเรือชมความงามมิลฟอร์ด ซาวน์ ทะเลสาบเทคาโป – ไคร้สท์เชิร์ช

**พิเศษ !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ต์พร้อมชมวิวที่สวยงามของเมืองควีสน์ทาวน์ **