Japan Tour >> ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ทาคายาม่า โอซาก้า

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ทาคายาม่า โอซาก้า
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
กำหนดการ เมษายน 8-12 / 15-19 / 17-21
สายการบิน
ดาวโหลด
ราคา 34,999 บาท
Hilight Tour

ทัวร์ญี่ปุ่น ช่วงสงกรานต์ 2560

•    บินตรง ดอนเมือง-นาริตะ / โอซาก้า -ดอนเมือง เดินทางโดยเครื่องบิน BOEING 787-800 DREAMLINER (335 ที่นั่ง) ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป 20 กิโลกรัม และขากลับ 20 กิโลกรัม
•    พักโรงแรมระดับมาตรฐาน พร้อมอาหารเช้า พักนากาโน่ 1 คืน กิฟุ 1 คืน และโอซาก้า 1 คืน
•    เมืองโตเกียว วัดอาซากุสะ เขตเมืองเก่าคาวาโคเอะ
•    เมืองทาคายาม่า หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เขตเมืองเก่าซันมาจิ ซูจิ
•    เมืองเกียวโต และโอซาก้า วัดปราสาททอง (คินคาคุจิ) ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ ชมประสาทโอซาก้า (นำชมด้านนอก)
•    ช้อปปิ้งย่านดังแบบเต็มๆที่ย่านชินจุกุ ชินไชบาชิ และมิตซุยพาร์คเอ้าท์เลต
•    พร้อมเปิดประสบการณ์การแช่ออนเซ็นเพื่อสุขภาพ (ONSEN) ในแบบฉบับของญี่ปุ่น