Other Tour >> ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
กำหนดการ เดือน มกราคม 27-29
เดือน กุมภาพันธ์ 10-12 / 17-19 / 24-26
เดือน มีนาคม 03-05 / 17-19 / 31 มี.ค. - 02 เม.ย.
เดือน เมษายน 07-09 / 28-30
ช่วงวันหยุด 11-13 ก.พ./ 12-14 เม.ย.
สายการบิน
ดาวโหลด
ราคา 14,999 บาท
Hilight Tour

ย่างกุ้ง -หงสา -พระธาตุอินทร์แขวน