ทัวร์ปักกิ่ง 5 วัน 4 คืน

ปีใหม่ 2018

ราคาเริ่มต้นต่อท่าน28,900 บาท

ทัวร์ซัวเถา 5 วัน 4 คืน (เยี่ยมญาติ 1 วัน)

ปีใหม่ 2018

ราคาเริ่มต้นต่อท่าน28,900 บาท

ทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย

ปีใหม่ 2018

ราคาเริ่มต้นต่อท่าน28,900 บาท

ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง

ปีใหม่ 2018

ราคาเริ่มต้นต่อท่าน29,900 บาท

ทัวร์กุ้ยหลิน 5วัน 4คืน

ปีใหม่ 2018

ราคาเริ่มต้นต่อท่าน27,900 บาท

เซี่ยงไฮ้-หังโจว-อู๋ซิ-โจวจวง 5วัน 4คืน

ปีใหม่ 2018

ราคาเริ่มต้นต่อท่าน29,900 บาท