เรียนซัมเมอร์ต่างประเทศคุณ นลพรรณ เกษจรัล ( น้ำมนต์ ) คุณ พลวิชญ์ เกตุประภากร ( ปอนด์ )
เข้าศึกษาต่อที่ Temasek Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ เข้าศึกษาต่อที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
   
 

 


 

      เป็นส่วนหนึ่งของในการให้บริการจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮงเชียงทัวร์ ซึ่งบริการแนะแนวข้อมูลทางด้านการศึกษา เพื่อเป็นการชี้แนะแนวทางการศึกษาในต่างประเทศ คอร์สเรียนซัมเมอร์ การแนะนำทุนการศึกษาเพื่อเรียนต่อในสถาบันชั้นนำ เป็นต้น โดยทาง Heng Chiang Education Center ได้รับการแต่งตั้งจาก โรงเรียน มหาวิทยาลัย ชั้นนำต่างๆ ที่มีชื่อเสียง เพื่อเป็นการพัฒนาความสามารถของบุตรหลานของท่าน ให้มีความเก่ง ความฉลาด ในระดับสากล นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาในด้านอุปนิสัย การทำกิจกรรม และการอยู่ร่วมกันในสังคม ทำให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ชีวิตอย่างแท้จริง

      นอกจากภารกิจหลักในการให้บริการข้อมูลด้านการศึกษายังต่างประเทศแล้ว ทางบริษัทยังให้บริการส่วนอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับระหว่างที่บุตรหลานของท่านศึกษาอยู่ อาทิเช่น บริการจัดหาประสานงานด้านที่พัก การจัดทำวีซ่า การประกันด้านสุขภาพ การจัดหาตั๋วเครื่องบินสำหรับเดินทาง

 

 


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่าน AEIS 2017

Dittakorn Paphakornwijit Natchalai Udomvisetying Natcha Phunnaphat
YIO Chu Kang Seconday School Manjusri Secondary School Serangoon Garden Secondary School