ทัวร์จีน
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ประเทศอื่นๆ
Product Title
เซี่ยงไฮ้ โผ่วท้อซัว หนิงปอ 6 วัน 5 คืน

เดินทาง 02 - 07 พฤศจิกายน 2558
เซี่ยงไฮ้ โผ่วท้อซัว หนิงปอ วัดผู่จี้ วัดฝ่าหวี่ เลาะเกียซัว ทำพิธีสวดมนต์ ทำวัตรเช้า และเทกระจาด

ราคาเริ่มต้นต่อท่าน49,800 บาท

Product Title
อินเดีย เนปาล 5 วัน 4 คืน BY TG

เดินทาง ตุลาคม 2558
พุทธคยา เมืองคยา เมืองพาราณสี เมืองกุสินารา ลุมพินี เมืองไภรวา ประเทศเนปาล กรุงกาฐมัณฑุ

ราคาเริ่มต้นต่อท่าน62,000 บาท

Product Title
Nagoya Takayama Tokyo 5D 3N

เดินทาง 3 - 7 และ 17 - 21 ตุลาคม 2558
นาโกย่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - นั่งกระช้าชมวิวเทือกเขเจแปนแอล์ป - ทาคายาม่า

ราคาเริ่มต้นต่อท่าน56,500 บาท

Product Title
ปักกิ่ง มองโกเลีย 6 วัน 5 คืน BY TG

เดินทาง สิงหาคม - ตุลาคม 2558
ปักกิ่ง – กายกรรมปักกิ่ง - สุสานเจงกีสข่าน – ฮูเหอเฮ่าเทอะหรือเมืองโฮฮอท - ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน

ราคาเริ่มต้นต่อท่าน55,900 บาท

เฉินตู จิ่วจ้ายโกว 6 วัน 5 คืน BY TG

เดินทาง สิงหาคม - กันยายน 2558
เฉินตู – ศาลเจ้าสามก๊ก – ถนนโบราณจิ่นหลี่ – ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก - จิ่วจ้ายโกว

ราคาเริ่มต้นต่อท่าน36,900 บาท

Product Title
คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจี่ยง 5วัน 4คืน BY TG

กรุณาโทรสอบถามรายละเอียด
คุนหมิง – ต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่ (กำแพงโบราณต้าหลี่ ) - ชมทะเลสาบเอ๋อไห

ราคาเริ่มต้นต่อท่านราคาพิเศษ!!

Hong kong Macau Double Fun 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้นต่อท่าน9,990 บาท
THE PENINSULA Hong Kong Packages B
ราคาเริ่มต้นต่อท่าน23,900 บาท
Los Angeles Package Best Of The West
ราคาเริ่มต้นต่อท่าน51,900 บาท
Self Drive Package NEW ZEALAND North & South
ราคาเริ่มต้นต่อท่าน72,500 บาท
Self Drive Package NEW ZEALAND North Splendour
ราคาเริ่มต้นต่อท่าน66,900 บาท
Hong kong Summer Fun Package A-B
ราคาเริ่มต้นต่อท่าน9,990 บาท