• /images/banner/27/27_HC_EDU_SLIDE.png
  • /images/banner/17/17_8.jpg
  • /images/banner/11/11_1.jpg
  • /images/banner/26/26_HC_HKDL_SLIDE.png
Product Title
ทัวร์กับ อ.เชียง(ปัณณวิชญ์ พิบูลธนาภิรมย์) ไหว้พระพิฆเนศ ณ อ...

19 - 24 มกราคม 2561
ทัวร์อินเดียตามรอยพระพิฆเนศ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 8 แห่ง

ราคาเริ่มต้นต่อท่าน78,888 บาท

Product Title
Amazing Sri Lanka

28 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2560
รายการท่องเที่ยวมรดกโลก ณ ประเทศศรีลังกา 5 วัน 3 คืน (UL) รายการพิเศษ สำหรับคณะ...

ราคาเริ่มต้นต่อท่าน33,900 บาท

Product Title
เซี่ยงไฮ้ โผวท้อซัว โจวจวง

11 - 16 พฤศจิกายน 2560
เฮงเชียงทัวร์ นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 6 วัน 5 คื...

ราคาเริ่มต้นต่อท่าน49,800 บาท

Taiwan - Japan Cruise and Fly
ราคาเริ่มต้นต่อท่าน49,500 บาท
แพคเกจทัวร์ชิซุโอะกะ(SHIZUOKA)
ราคาเริ่มต้นต่อท่าน5,800 บาท
OSAKA AMAZING PASS และ KANSAI THRU PASS
ราคาเริ่มต้นต่อท่าน2,500 JPY

จองโรงแรมเพนนินซูล่า

รับทำวีซ่าราคาถูก

แนะแนวเรียนต่อสิงคโปร์