• /images/banner/17/17_8.jpg
  • /images/banner/11/11_1.jpg
  • /images/banner/28/28_slide-3.jpg
  • /images/banner/29/29_tg-1.jpg
  • /images/banner/32/32_slide_HC_DISNEY.jpg
Product Title
กวางเจา-ซัวเถา-เซี่ยเหมิน 6 วัน 5 คืน

18 - 23 กุมภาพันธ์ 2563
กวางเจา-ซัวเถา-เซี่ยเหมิน 6 วัน 5 คืน ทริปร่ำรวย ไหว้ไฉ่ซิ่งเอี่ย เทพเจ้าแห่งโช...

ราคาเริ่มต้นต่อท่าน45,900

จองโรงแรมเพนนินซูล่า

รับทำวีซ่าราคาถูก

แนะแนวเรียนต่อสิงคโปร์