ทัวร์จีน
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ประเทศอื่นๆ
Product Title
Tokyo Fuji 5D BY TG

เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 2558
ฮาโกเน่–วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบฮาชิ–สวน เฮวะ ปาร์ค -ฟูจิ ชั้น 5–บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

ราคาเริ่มต้นต่อท่าน46,900 บาท

Product Title
ปักกิ่ง 5 วัน 4 คืน

เดินทาง 30 ธ.ค. 58- 3 ม.ค. 59
คปักกิ่ง (กายกรรมปักกิ่ง) - จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง –  พระราชวังฤดูร้อน

ราคาเริ่มต้นต่อท่าน28,900 บาท

ฉางซา-จางเจียเจี้ย 5 วัน 4 คืน

เดินทาง 30 ธ.ค. 58 - 3 ม.ค. 59
ฉางซา จางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนเหมินซาน เทียนเหมินต้ง ร้านไขมุก โรงเรียนสอนเขียนภาพวาด

ราคาเริ่มต้นต่อท่าน29,900 บาท

Product Title
ซัวเถา 5 วัน 4 คืน

เดินทาง 30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 59
เฮียงบู่ซัว “ เจ้าพ่อเสือ “  เทพเจ้าไต่ฮงกง-ศาลเจ้าแปะฮวยเจียม- ผ่านชมเขตเก่าซัวเถา

ราคาเริ่มต้นต่อท่าน25,900 บาท

Product Title
คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจี่ยง 5วัน 4คืน

เดินทาง 29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 59
คุนหมิง – ต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่ (กำแพงโบราณต้าหลี่ ) - ชมทะเลสาบเอ๋อไห่ – เจดีย์ 3 องค์

ราคาเริ่มต้นต่อท่าน29,900 บาท

Product Title
เซี่ยงไฮ้ หังโจว 5 วัน 4 คืน

เดินทาง 30 ธ.ค. 58 - 3 ม.ค. 59
นาโกย่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - นั่งกระช้าชมวิวเทือกเขเจแปนแอล์ป - ทาคายาม่า

ราคาเริ่มต้นต่อท่าน32,900 บาท

Packages Bali Culture Beach & Shopping 4D 3N By TG
ราคาเริ่มต้นต่อท่าน24,900 บาท
Packages Dubai 4 Days 3 Nights By TG
ราคาเริ่มต้นต่อท่าน29,500 บาท
Packages Moto GP World Standing 3 Days 2 Nights
ราคาเริ่มต้นต่อท่าน10,400 บาท
Packages Legoland Malaysia 3 Days 2 Nights
ราคาเริ่มต้นต่อท่าน10,500 บาท
Hong Kong Winter Fun 3 Days 2 Night
ราคาเริ่มต้นต่อท่าน9,990 บาท
Hong kong Macau Double Fun 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้นต่อท่าน9,990 บาท